Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als makelaarskantoor omgaan met uw gegevens. Welke gegevens worden door ons kantoor vastgelegd?

U verkoopt uw object.

Wanneer u ons als makerlaar inschakelt bij de verkoop van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast;

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk.
 • De datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop staat of heeft gestaan.
 • De omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ waarde.
 • Beeldmateriaal zoals foto’s van het object.
 • De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.
 • Wanneer het object is verkocht de transactiegegevens zoals de verkoop en de transactiedatum.
 • Overige informatie die u aan ons vertrekt. 

U bent op zoek naar een ander object.

Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een object of een bezichtiging doet bij een object dn kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen;

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zij opgenomen
 • Gegevens over uw huidige object zoals de koop de reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Wanneer u een object heeft gekocht de transactie gegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum
 • Overige informatie die u aan ons vertrekt.  

U koopt een object van iemand die gebruik maakt van on makelaarskantoor.

Wanneer u een object heeft gekocht en de verkoper heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen;

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • Gegevens over het object die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van het object, de koop-of transactiedatum
 • De reden van de koop
 • Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • Gegevens over uw oude object zoals de koopprijs
 • Overige informatie die u aan ons verstrekt  

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

U verkoopt uw object of u bent op zoek naar en ander object. Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ok worden gebruikt;

 • Om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op de website van ons makelaarskantoor en ander websites of in verkoopbrochures.
 • Om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren ( uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • Voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
 • Voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor, als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

U bent op zoek naar een ander object;

Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een object of een bezichtiging doet bij een object, Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;

 • Om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
 • Om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdrachten tot dienstverlening of taxatierapport.  

U koop een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor;

Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt;

 • Voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
 • Voor het opstellen van formele documenten; koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdrachten tot dienstverlening of taxatierapport.  

Beveiliging en bewaartermijn;

Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautomatiseerd gebruik, ongeautomatiseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging, Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.  

Inzage, correctie en verwijdering;

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren, In geval van en verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er ( andere) dringende reden zijn die zich tegen verwijdering verzetten.  

Vragen;

Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet on contact op te nemen met ons makelaarskantoor

Laatste nieuws